Strona Główna BIP Strona Główna
Strona Główna
 

Obowiązkowe ćwiczenia wojskowe dla żołnierzy rezerwy
(kliknij na powyższy link aby dowiedzieć się więcej ...)


 

 Witamy w serwisie informacyjnym Wojskowej Komendy Uzupełnień
w Tomaszowie Mazowieckim

    Mamy nadzieję, że na naszej stronie internetowej znajdziecie Państwo wiele przydatnych informacji, które ułatwią kontakt z naszą instytucją i pomogą w spełnieniu jednego z najważniejszych obowiązków jaki na każdego obywatela naszego kraju nakłada Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.

Prosimy jednocześnie pamiętać, że prezentowane treści mają charakter wyłącznie informacyjny.


UWAGA !!!
Informujemy, że z dniem 1 marca br. zmieniają się numery telefonów do WKU w Tomaszowie Mazowieckim.

Aktualne numery

Jednocześnie informujemy, że "stare" numery telefoniczne będą funkcjonowały równolegle z nowymi do dnia 31.03.br


UWAGA !!!

 

KURSY OFICERSKIE

W KORPUSIE OSOBOWYM ŻANDARMERII WOJSKOWEJ

ORAZ

SPRAWIEDLIWOŚCI I OBSŁUGI PRAWNEJ

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tomaszowie Mazowieckim do 16 marca 2015 roku przyjmuje wnioski o skierowanie na kursy oficerskie przeszkalania rezerw prowadzone w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu w terminie 17.08÷13.11.2015 r. (89 dni) w Korpusie Osobowym Żandarmerii Wojskowej w SW 44A02 (dochodzeniowo-śledcza) i 44C01 (operacyjno-rozpoznawcza) oraz Sprawiedliwości i Obsługi Prawnej w SW 46A02 (sędzia).

 Na kurs w Korpusie Osobowym Żandarmerii Wojskowej wnioski składać mogą:

1.        żołnierze rezerwy, którzy posiadają wykształcenie wyższe i nie są karani (o specjalności wojskowej zbieżnej z korpusem osobowym ŻW);

2.        osoby przeniesione do rezerwy nie będące żołnierzami rezerwy, które posiadają wykształcenie wyższe i nie są karani (wykształcenie lub kwalifikacje zbieżne z korpusem osobowym ŻW).

 Na kurs w Korpusie Osobowym Sprawiedliwości i Obsługi Prawnej wnioski składać mogą:

1.        żołnierze rezerwy i osoby przeniesione do rezerwy nie będące żołnierzami rezerwy, którzy posiadają wykształcenie wyższe, nie są karani oraz spełniają przynajmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

a.    posiadają wykształcenie prawnicze;

b.    wykonują obowiązki na stanowiskach związanych z obsługą prawną.

 

ZACHĘCAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O SKIEROWANIE NA KURSY OFICERSKIE!!!

 Szczegółowe informacje udzielane są:

w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Tomaszowie Mazowieckim

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej nr 9

pokój nr 207

telefon (44) 7397203

 

 


 

 

UWAGA !!!

   Informujemy, że od dziś można składać drogą elektroniczną poprzez platformę ePUAP następujące wnioski do Wojskowego Komendanta WKU w Tomaszowie Mazowieckim:

 • Informowanie wojskowego komendanta uzupełnień o zmianie miejsca zamieszkania, adresie do korespondencji lub pobycie za granicą;
 • Powiadomienie wojskowego komendanta uzupełnień o utracie lub zniszczeniu książeczki wojskowej;
 • Wykonywanie obowiązków w Ramach Narodowych Sił Rezerwowych;
 • Zaświadczenie potwierdzające przebieg służby wojskowej.

W tym celu należy przejść do zakładki ePUAP i kliknąć w odpowiedni link.


 NABÓR NA SZKOLENIE WOJSKOWE
KANDYDATÓW NA OFICERÓW
w 2015 roku

DECYZJA Nr 375/MON z dnia 9 września 2014r.
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

1. W 2015 r. nabór na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów prowadzą następujące uczelnie wojskowe:
 • Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu;
 • Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie.
 1. do dnia 30 września 2014r. na 8,5-miesięczne szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w grupach osobowych: obsługi prawnej, ekonomiczno-finansowej, orkiestr i zespołów estradowych;
 2. do dnia 31 stycznia 2015r. na 3-miesięczne szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w korpusach osobowych: medycznym i duszpasterstwa;
 3. do dnia 15 maja 2015r. na 12-miesięczne szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w grupach osobowych projektowo-programowej informatyki eksploatacji systemów łączności.
2. Nabór na szkolenie wojskowe w uczelni przeprowadzi się spośród:
 1. absolwentów szkół wyższych niebędących żołnierzami zawodowymi z tytułem magistra lub równorzędnym;
 2. absolwentów krajowych uczelni medycznych.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na szkolenie wojskowe w uczelni składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr, za pośrednictwem właściwego Wojskowego Komendanta Uzupełnień.

 

 

 

 

Szczegółowe informacje udzielane są:

w WOJSKOWEJ KOMENDZIE UZUPEŁNIEŃ w TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

ul. POLSKIEJ ORGANIZACJI WOJSKOWEJ nr 9

Pokój nr 17

Nr tel. (44) 739 72 14


UWAGA

W związku z wejściem w życie z dniem 01.01.2014r. ustawy z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw i rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe (Dz. U. z 2013 r. poz. 1284), ulegają zmianie niektóre stopnie wojskowe.

W związku z powyższym, proszę o kontakt telefoniczny lub osobisty (z książeczką wojskową) do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Tomaszowie Mazowieckim (tel. 447397203) osób niepodlegających obowiązkowi służby wojskowej, zamieszkałych w powiatach: tomaszowskim, piotrkowskim ,miasta Piotrków Trybunalski, opoczyńskim, radomszczańskim i posiadających niżej wymienione stopnie wojskowe:

 • Starszy plutonowy;
 • Sierżant sztabowy;
 • Starszy sierżant sztabowy;
 • Młodszy chorąży sztabowy;
 • Chorąży sztabowy

Uwaga Żołnierze Rezerwy !!!

List Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego do Żołnierzy Rezerwy


Źródło: www.wojsko-polskie.pl


Materiały informacyjne dla kandydatów do NSR i Służby Przygotowawczej
(kliknij na poniższy obraz pobierz informator)


Godziny przyjęć interesantów w WKU Tomaszów Mazowiecki:

 • poniedziałek - piątek: 9:0014:00
 • wtorek: 10:0016:30

 

POSTĘPOWANIE W RAZIE UTRATY, ZNISZCZENIA LUB ZAGUBIENIA KSIĄŻECZKI WOJSKOWEJ
(kliknij na powyższy link aby dowiedzieć się więcej ...)

 


stat4u

 Uwaga niektóre elementy serwisu w trakcie uaupełniania bądź wprowadzania zmian - nie wszystko jeszcze może działać poprawnie.