Strona Główna Strona Główna
Strona Główna

Obowiązkowe ćwiczenia wojskowe dla żołnierzy rezerwy
(kliknij na powyższy link aby dowiedzieć się więcej ...)


 

 Witamy w serwisie informacyjnym Wojskowej Komendy Uzupełnień
w Tomaszowie Mazowieckim

    Mamy nadzieję, że na naszej stronie internetowej znajdziecie Państwo wiele przydatnych informacji, które ułatwią kontakt z naszą instytucją i pomogą w spełnieniu jednego z najważniejszych obowiązków jaki na każdego obywatela naszego kraju nakłada Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.

Prosimy jednocześnie pamiętać, że prezentowane treści mają charakter wyłącznie informacyjny.

 


NABÓR NA SZKOLENIE WOJSKOWE

KANDYDATÓW NA OFICERÓW

w 2015 roku

 

DECYZJA Nr 375/MON z dnia 9 września 2014 r.

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

 

1.    W 2015 r. nabór na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów prowadzą następujące uczelnie wojskowe

 1) Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu;

 2) Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie.

 1)  do dnia 30 września 2014 r. na 8,5-miesięczne szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w grupach osobowych: obsługi prawnej, ekonomiczno-finansowej, orkiestr i zespołów estradowych;

 2) do dnia 31 stycznia 2015 r. na 3-miesięczne szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w korpusach osobowych: medycznym i duszpasterstwa;

 3) do dnia 15 maja 2015 r. na 12-miesięczne szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w grupach osobowych projektowo-programowej informatyki eksploatacji systemów łączności.

 2.   Nabór na szkolenie wojskowe w uczelni przeprowadzi się spośród:

1) absolwentów szkół wyższych niebędących żołnierzami zawodowymi z tytułem magistra lub równorzędnym;

2) absolwentów krajowych uczelni medycznych.

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na szkolenie wojskowe w uczelni składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr, za pośrednictwem właściwego wojskowego komendanta uzupełnień

UWAGA

W związku z wejściem w życie z dniem 01.01.2014 r ustawy z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw i rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe (Dz. U. z 2013 r. poz. 1284), ulegają zmianie niektóre stopnie wojskowe. W związku z powyższym, proszę o kontakt telefoniczny lub osobisty (z książeczką wojskową) do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Tomaszowie Mazowieckim (tel. 447397203) osób niepodlegających obowiązkowi służby wojskowej, zamieszkałych w powiatach: tomaszowskim, piotrkowskim ,miasta Piotrków Trybunalski, opoczyńskim, radomszczańskim i posiadających niżej wymienione stopnie wojskowe:

  • Starszy plutonowy;
  • Sierżant sztabowy;
  • Starszy sierżant sztabowy;
  • Młodszy chorąży sztabowy;
  • Chorąży sztabowy

Uwaga Żołnierze Rezerwy !!!

List Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego do Żołnierzy Rezerwy


Źródło: www.wojsko-polskie.pl


Materiały informacyjne dla kandydatów do NSR i Służby Przygotowawczej
(kliknij na poniższy obraz pobierz informator)


Godziny przyjęć interesantów w WKU Tomaszów Mazowiecki:

  • poniedziałek - piątek: 9:0014:00
  • wtorek: 10:0016:30

 

POSTĘPOWANIE W RAZIE UTRATY, ZNISZCZENIA LUB ZAGUBIENIA KSIĄŻECZKI WOJSKOWEJ
(kliknij na powyższy link aby dowiedzieć się więcej ...)

 


UWAGA!!!
  Żołnierze Rezerwy - zamieszczamy informacje nt. kursów oficerskich i podoficerskich na rok 2014.

Jesteś zainteresowany? Przeczytaj.


Kursy doskonalenia oficerów rezerwy

Kursy doskonalenia organizowane w AON w Warszawie dla żołnierzy rezerwy z doświadczeniem wojskowym byłych żołnierzy zawodowych) w stopniach wojskowych por, kpt, mjr, ppłk  w wieku do 50 lat.

Jeśli jesteś zainteresowany powyższą ofertą, chcesz podnieść  swoje wojskowe kwalifikacje oraz interesuje Cię możliwość uzyskania dodatkowych środków  finansowych (przez okres trzech miesięcy) i możliwość awansowania na kolejny wyższy stopień wojskowy zgłoś się jako ochotnik do WKU w Tomaszowie Maz. ul. POW 9  p. 204 lub zadzwoń tel. 044 7397 204.

Terminy odbywania w/w kursów (rodzaj, ilość miejsc)  zostaną zamieszczone po otrzymaniu przez WKU limitu miejsc.


stat4u

 

Uwaga niektóre elementy serwisu w trakcie uaupełniania bądź wprowadzania zmian - nie wszystko jeszcze może działać poprawnie.