Strona Główna Strona Główna
Strona Główna
 

Obowiązkowe ćwiczenia wojskowe dla żołnierzy rezerwy
(kliknij na powyższy link aby dowiedzieć się więcej ...)


 

 Witamy w serwisie informacyjnym Wojskowej Komendy Uzupełnień
w Tomaszowie Mazowieckim

    Mamy nadzieję, że na naszej stronie internetowej znajdziecie Państwo wiele przydatnych informacji, które ułatwią kontakt z naszą instytucją i pomogą w spełnieniu jednego z najważniejszych obowiązków jaki na każdego obywatela naszego kraju nakłada Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.

Prosimy jednocześnie pamiętać, że prezentowane treści mają charakter wyłącznie informacyjny.


 UWAGA !!!

   Informujemy, że od dziś można składać drogą elektroniczną poprzez platformę ePUAP następujące wnioski do Wojskowego Komendanta WKU w Tomaszowie Mazowieckim:

 • Informowanie wojskowego komendanta uzupełnień o zmianie miejsca zamieszkania, adresie do korespondencji lub pobycie za granicą;
 • Powiadomienie wojskowego komendanta uzupełnień o utracie lub zniszczeniu książeczki wojskowej;
 • Wykonywanie obowiązków w Ramach Narodowych Sił Rezerwowych;
 • Zaświadczenie potwierdzające przebieg służby wojskowej.

W tym celu należy przejść do zakładki ePUAP i kliknąć w odpowiedni link.


 NABÓR NA SZKOLENIE WOJSKOWE
KANDYDATÓW NA OFICERÓW
w 2015 roku

DECYZJA Nr 375/MON z dnia 9 września 2014r.
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

1. W 2015 r. nabór na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów prowadzą następujące uczelnie wojskowe:
 • Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu;
 • Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie.
 1. do dnia 30 września 2014r. na 8,5-miesięczne szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w grupach osobowych: obsługi prawnej, ekonomiczno-finansowej, orkiestr i zespołów estradowych;
 2. do dnia 31 stycznia 2015r. na 3-miesięczne szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w korpusach osobowych: medycznym i duszpasterstwa;
 3. do dnia 15 maja 2015r. na 12-miesięczne szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w grupach osobowych projektowo-programowej informatyki eksploatacji systemów łączności.
2. Nabór na szkolenie wojskowe w uczelni przeprowadzi się spośród:
 1. absolwentów szkół wyższych niebędących żołnierzami zawodowymi z tytułem magistra lub równorzędnym;
 2. absolwentów krajowych uczelni medycznych.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na szkolenie wojskowe w uczelni składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr, za pośrednictwem właściwego Wojskowego Komendanta Uzupełnień


UWAGA

W związku z wejściem w życie z dniem 01.01.2014r. ustawy z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw i rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe (Dz. U. z 2013 r. poz. 1284), ulegają zmianie niektóre stopnie wojskowe.

W związku z powyższym, proszę o kontakt telefoniczny lub osobisty (z książeczką wojskową) do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Tomaszowie Mazowieckim (tel. 447397203) osób niepodlegających obowiązkowi służby wojskowej, zamieszkałych w powiatach: tomaszowskim, piotrkowskim ,miasta Piotrków Trybunalski, opoczyńskim, radomszczańskim i posiadających niżej wymienione stopnie wojskowe:

 • Starszy plutonowy;
 • Sierżant sztabowy;
 • Starszy sierżant sztabowy;
 • Młodszy chorąży sztabowy;
 • Chorąży sztabowy

Uwaga Żołnierze Rezerwy !!!

List Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego do Żołnierzy Rezerwy


Źródło: www.wojsko-polskie.pl


Materiały informacyjne dla kandydatów do NSR i Służby Przygotowawczej
(kliknij na poniższy obraz pobierz informator)


Godziny przyjęć interesantów w WKU Tomaszów Mazowiecki:

 • poniedziałek - piątek: 9:0014:00
 • wtorek: 10:0016:30

 

POSTĘPOWANIE W RAZIE UTRATY, ZNISZCZENIA LUB ZAGUBIENIA KSIĄŻECZKI WOJSKOWEJ
(kliknij na powyższy link aby dowiedzieć się więcej ...)

 


UWAGA!!!
 Żołnierze Rezerwy - zamieszczamy informacje nt. kursów oficerskich i podoficerskich na rok 2014.

Jesteś zainteresowany? Przeczytaj.


Kursy doskonalenia oficerów rezerwy

Kursy doskonalenia organizowane w AON w Warszawie dla żołnierzy rezerwy z doświadczeniem wojskowym byłych żołnierzy zawodowych) w stopniach wojskowych por, kpt, mjr, ppłk  w wieku do 50 lat.

Jeśli jesteś zainteresowany powyższą ofertą, chcesz podnieść  swoje wojskowe kwalifikacje oraz interesuje Cię możliwość uzyskania dodatkowych środków  finansowych (przez okres trzech miesięcy) i możliwość awansowania na kolejny wyższy stopień wojskowy zgłoś się jako ochotnik do WKU w Tomaszowie Maz. ul. POW 9  p. 204 lub zadzwoń tel. 044 7397 204.

Terminy odbywania w/w kursów (rodzaj, ilość miejsc)  zostaną zamieszczone po otrzymaniu przez WKU limitu miejsc.


stat4u

 

Uwaga niektóre elementy serwisu w trakcie uaupełniania bądź wprowadzania zmian - nie wszystko jeszcze może działać poprawnie.